Rom Rus
Catalog
 


Link-uri
 
Societatea Biblică Interconfesională din R. Moldova este o organizaţie obştească non-profit şi apolitică ce însăşi prin structura şi scopul ei este de a sluji necesităţilor spirituale ale populaţiei. Societatea Biblică din Moldova şi-a început activitatea organizatorică încă din 1826, dar ca şi organizaţie naţională a fost înfiinţată la 14 mai 1990 cu participarea Înalt Preasfinţitului Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove, reprezentanţilor din partea confesiunilor creştine Ortodoxe şi Protestante, precum şi din partea Societăţilor Biblice Unite. Reprezentanţi ai confesiunilor menţionate intră în componenţa Comitetului de Conducere al Societăţii. La 8 februarie 1991, Societatea Biblică a fost înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova. Preşedinte al Societăţii este dl. Romică Huţuţui, Director executiv – dl. Anton Placinta.

Societatea Biblică îşi desfăşoară activitatea în baza Statutului SBI din Moldova şi în conformitate cu Constituţia şi legislaţia R. Moldova. Societatea Biblică se află în componenţa Societăţilor Biblice Unite - organizaţie din care fac parte peste 200 de ţări ale lumii (www.biblesociety.org).

SBI este un centru important de editare, tipărire şi distribuire a Sfintelor Scripturi şi de literatură duhovnicească cu caracter interconfesional pe teritoriul Republicii Moldova. Societatea dispune de un catalog cuprinzător al diverselor publicaţii, care include peste 100 de titluri, precum şi materiale video şi audio.

În activitatea sa de dezvoltare spirituală a populaţiei şi tipărire a Sfintelor Scripturi în limbile vorbite pe teritoriul R. Moldova, Societatea Biblică colaborează cu organele mass-media şi cu diverse organizaţii creştine şi laice, scopurile şi obiectivele cărora nu contrazic Statutul SBI.

Obiectivele SBI:

- a face accesibilă Sfânta Scriptură fiecărui doritor

  • într-un limbaj comprehensibil şi făcând uz de acele mijloace de comunicare care să răspundă necesităţilor omului,
  • în versiuni ce corespund textului original al Sfintelor Scripturi şi care transmit clar mesajul biblic;
- a acorda asistenţă oamenilor facilitând înţelegerea Cuvântului lui Dumnezeu prin

  • oferirea literaturii biblice de ordin informativ, ştiinţific, istoric, cultural şi didactic fără repere dogmatice: dicţionare, enciclopedii, îndreptare biblice, etc;
  • elaborarea programelor care să stimuleze şi să faciliteze interacţiunea oamenilor cu textul biblic;

 

- a oferi sprijin categoriilor de populaţie social-vulnerabilă prin intermediul proiectelor caritabile;


-a populariza bogăţia moral-spirituală a Bibliei în rândurile populaţiei şi a antrena locuitorii ţării în procesul de renaştere şi creştere spirituală a naţiunii;

 

 


- a participa la procesul de traducere a Sfintelor Scripturi în limbile locale.

Tradiţional, lucrarea Societăţii Biblice vizează realizarea programelor editoriale (de traducere, editare şi distribuire), precum şi colectarea mijloacelor financiare care contribuie la realizarea acestor programe.

În mijlocul diferenţelor confesionale, Societatea Biblică îşi realizează scopul în colaborare cu diverse biserici creştine şi organizaţii, manifestând respect faţă de toate confesiunile fără a favoriza sau apăra interesele vreuneia dintre ele, dar şi fără a accepta ecumenismul. Societatea Biblică slujeşte bisericilor şi organizaţiilor care colaborează cu acestea oferindu-le sprijin fără, însă, a le îndeplini misiunea.